K čemu je dozimetr?

Přečtěte si více

K čemu je dozimetr?

Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele (MVČR)

V průběhu života můžeme být svědky událostí, který m říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. 
K čemu je dozimetr?

Kdy a jak užívat jodové tablety při expozici radioaktivnímu spadu z jaderné havárie (Školeni BOZP)

Jodové tablety s obsahem jodidu draselného se používají při některých mimořádných událostech radiačního charakteru, obvykle haváriích jaderných elektráren. Při úniku většího množství radiace se může do životního prostředí uvolňovat také radioaktivní jód, jehož vdechování nebo přímé požití do lidského organismu (vnitřní kontaminace) může velmi negativně ovlivnit lidské zdraví a způsobit extrémně vážné zdravotní komplikace.