Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu GDPR


1. E-shop lungdragon.cz – společnost KIOX s.r.o, se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 60200 Brno, IČ: 10778080 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno,
příjmení

e-mailovou adresu

telefonní číslo

adresu/sídlo2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu zbozi.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a). Google Analytics používáme, abychom nám pomohli pochopit, jak naši zákazníci používají tento web. Další informace o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Můžete se také odhlásit ze služby Google Analytics zde: https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout. Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, můžete navštívit na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.


b). Z cílené reklamy se můžete odhlásit takto:

1. FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

2. GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

3. BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]

Dále se můžete odhlásit z některých z těchto služeb na portálu pro odhlášení Digital Advertising Alliance na adrese: http://optout.aboutads.info/.Používání osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali naše služby, které zahrnují: nabídku produktů k prodeji, zpracování plateb, dopravu a plnění vaší objednávky a průběžnou aktualizaci nových produktů, služeb a nabídek.Zákonný základ

Podle obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“), pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných základů:6. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.7. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese sales@lungdragon.cz.8. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Lungdragon.cz užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,

základní funkčnosti webových stránek,

usnadnění nabídky produktů návštěvníků (ukládání prohlížených produktů a stránek, nákupní chování).Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:


Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA


Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR

Poskytovatelem služby Shoptet, provozované společností Shoptet, a.s. sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, ČR

.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme,
pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.