Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

Koupili jste si dozimetr, co teď?

Bosean FS-600

Bosean FS-600 je profesionální geigerův počítač s mnoha možnostmi přizpůsobení, které jsou užitečné pro různá povolání. Tento radiometr je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý pro ty, kteří potřebují jistotu ve vysokém riziku nebo podezření na riziko. To ho činí ideálním pro začátečníky a ty, kteří nemají žádné speciální technické znalosti nebo kvalifikace.


Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr
Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

Symbol μSv/h

Poté, co jej zapojíte a zapnete a nastavíte podsvícení podle svého přání pomocí tlačítka OK/ON a středního tlačítka menu, uvidíte dvě řady čísel a symbol μSv. Tento symbol znamená mikrosievert; tj. jednotky měřené Boseanem jsou v mikrosievertech. 

 

Horní a Dolní 

Horní řada udává množství naměřených mikrosievertů za hodinu. Zkratka pro toto je µSv/h. Také uvidíte, že čísla zobrazená na vašem radiometru se neustále mění, mírně stoupají a klesají, protože měří množství radiace ve vzduchu.

Dolní řada je také v mikrosievertech, ale ne za hodinu. Tato hodnota je celkové nahromaděné množství radiace, které bylo změřeno vaším geigerovým počítačem a zaznamenáno v interním dataloggeru začínajícím od prvního zapnutí vašeho geigerova počítače.


Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr
Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

Radiace kolem nás 

Protože je radiace kolem nás v přírodě normální, je naprosto normální, že uvidíte hodnoty radiace neustále se měnící na horní řadě vašeho radiometru. Například v kanceláři poblíž počítače to bude kolem 0,14 µSv - 0,16 µSv, venku to bude nižší, v závislosti na vašem prostředí a místě.

Dolní řada ukazuje celkové množství radiace, kterou zařízení změřilo. To znamená, že se jedná o historická data, ne aktuální, takže dolní řada bude pokračovat v růstu po hodinách, ukazující součet hodiny, měřící do tohoto okamžiku. 

Závodní nastavení

Závodní nastavení jsou navržena tak, aby chránila uživatele v nouzové situaci, a proto je přednastavená hranice poplachu pro dolní řadu ukazující nahromaděnou dávku radiace relativně nízká. Je navržena tak, aby uživatele udržela v bezpečí v situaci s vysokým rizikem tím, že ukáže celkové množství radiace, které byla osoba v té dané situaci vystavena. Datalogger bude tato historická data ukládat a zaznamenávat, dokud je uživatelem nevyčištěn, a pak začne znovu zaznamenávat.


Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr
Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

3200 μSv za rok

průměrná dávka z přirozených zdrojů na osobu v ČR.
Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

100 000 μSv za rok

hranice prokazatelně poškozující zdraví
Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

100 000 000 μSv za rok

smrtelná dávka při jednom intenzivním ozáření
Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

Hranice poplachu

Toto zařízení je navrženo k použití ihned po vybalení z krabice. Ačkoliv existuje mnoho možností a funkcí pro přizpůsobení zařízení různým profesionálním potřebám, existuje přednastavená hranice poplachu. Množství radiace, které spustí poplach, je přednastaveno výrobcem, aby se zajistilo včasné varování v případě nouze nebo podezření na jaderný útok. V tomto případě uslyšíte zvuk tikání Geigerova počítače, který se stává hlasitějším a rychlejším, a když dosáhne hranice poplachu, ozve se zvukový poplach. Poplach se vypne stisknutím libovolné klávesy.

Neustále zapojený?

Vezměte na vědomí, že pokud plánujete neustále držet svůj geigerův počítač zapojený, hodnoty na dolní řadě rychle dosáhnou hranice poplachu, spouštějící poplach. Pro tento typ neustálého monitorování je nutné upravit hranici poplachu podle postupu uvedeného v uživatelském manuálu.

Jak číst hodnoty na Bosean FS-600 dozimetr

Čtěte více!